Bij DIALOOG wordt zowel coaching als psychotherapie aangeboden. Op deze pagina geef ik meer toelichting omtrent het verschil tussen coaching en psychotherapie.

tunnel

Bij coaching wordt er ondersteuning aangeboden aan personen die graag bepaalde doelen willen bereiken, of die optimaal willen functioneren en daardoor succesvol en gelukkig in het leven willen staan. Coaching zorgt voor een groter bewustzijn van het eigen denken en handelen.

Een coach kan je contacteren op het moment dat je verandering wil aanbrengen in je leven, maar niet goed weet welke koers er gevolgd zou kunnen worden. Als je kiest voor een coaching-traject graven we niet in het verleden. Ik kijk samen met jou naar de huidige situatie en de gewenste situatie in de toekomst.

Voorbeelden van coaching-trajecten: 

Soms is coaching niet voldoende en is psychotherapie aangewezen.

SOS-largePsychotherapie is een vorm van begeleiding die bestaat uit gesprekken die wordt toegepast bij psychische klachten en relationele problemen. De gesprekken worden gevoerd met een hulpverlener die een gespecialiseerde psychotherapieopleiding heeft gevolgd, de psychotherapeut. In de gesprekken gaan we op zoek naar de diepere oorsprong van het (onderliggende) probleem. We bespreken jouw klachten, de pijnpunten uit je geschiedenis, de emotionele blokkades, …

Als psychotherapeute los ik geen problemen voor jou op. Wel wordt er samen met jou gezocht naar hoe het anders zou kunnen, wat er kan veranderen, hoe jij op een andere manier met dingen kan omgaan of naar dingen kan kijken. Het kan met andere woorden gezien worden als een gezamenlijke zoektocht met als doel jouw klachten en problemen op te heffen, of op zijn minst te verminderen zodat je er minder last van hebt.

Je kan er voor kiezen om alleen op gesprek te komen of samen met jouw partner of andere gezinsleden. Klik hier voor meer informatie omtrent de verschillende vormen van psychotherapie die ik aanbied.