Als kinderen moeilijkheden ervaren, betekent dat niet dat het kind niet normaal is noch dat de ouder geen goede ouder is. Kinderen en jongeren leggen een hele weg af in hun ontwikkeling van kind naar volwassene. Soms gebeurt het dat het kind door omstandigheden het moeilijk krijgt tijdens dit ontwikkelingsproces. Professionele ondersteuning kan op zo’n moment helpend zijn om te kijken naar vastgelopen gevoelens, gedachten of dynamieken.

Als therapeut ga ik samen met jullie kind op zoek naar manieren waarop het kind kan vertellen wat hem bezig houdt, waarmee hij het moeilijk heeft. Dit “vertellen” gebeurt op creatieve wijze daar kinderen vaak nog niet over de woorden beschikken om zich te uiten zoals volwassenen dat doen. Als therapeut bied ik jullie kind ondersteuning in het uiten van zijn emoties en het aanpakken van de problemen. Vanuit het ontwikkelen van kracht werken we aan herstel.

Werkwijze

De therapie start met een kennismakingsgesprek. Dit kan zowel met de ouders apart, met het kind of de jongere alleen of met ouder(s) en kind samen. Tijdens dit gesprek wordt het probleem verkend en mijn werkwijze toegelicht.

Het is niet precies te zeggen hoelang een therapie zal duren. Het verschilt van persoon tot persoon. Het is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en de mogelijkheden. Soms zijn enkele sessies voldoende, voor anderen is het een meer langdurig groeiproces.

Het doel van de begeleiding is in ieder geval dat het kind op eigen kracht weer verder kan.

Samenwerking met de ouders

Samenwerking met de ouders is een belangrijk element in de therapie. Bijgevolg vinden er op regelmatige tijdstippen ook afspraken met de ouders plaats. In deze gesprekken kunnen de ouders praten over hun eigen vragen en ervaringen met betrekking tot het kind. Er wordt samen met de ouders gekeken hoe ze het kind kunnen helpen en omgaan met elkaar en de problemen.