14664837 - 3d people of different nationalities at the conference table glass around the earth globe

Supervisie en intervisie zijn begeleidingsvormen die mensen stimuleren in hun ontwikkeling binnen hun opleidings- en /of werkcontext.

Zowel in intervisie als in supervisie wordt een beroep gedaan op andere professionals om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen opleidings- en/of werkcontext. Deze werkvormen bieden een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij professionals met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van helpende vragen aan de hand van een intervisiemethode. Zo krijgt men zicht op het ingebrachte probleem en op de wijze waarop men kan handelen. De deelnemers leren van en met elkaar vanuit werksituaties zoals een veranderingsproces, belemmering, werkprobleem of moeizame cliëntrelatie. Deze werkvormen zijn inzetbaar binnen bedrijven, organisaties, gemeenten, …

Voor meer informatie, kan je mij steeds contacteren via deze link.