Soms is het fijn als er even iemand meeloopt …

kinderen groot

Als ouders gaan scheiden, is dit een ingrijpende gebeurtenis voor de kinderen. Via het spel- en praatprogramma KIES willen wij kinderen en jongeren ondersteuning aanbieden.

KIES staat voor Kinderen In EchtscheidingsSituaties.

Het spel- en praatprogramma werd in Nederland ontwikkeld (www.kiesvoorhetkind.nl) en richt zich tot alle kinderen uit het basis- en middelbaar onderwijs waarvan de ouders gescheiden zijn.

Of het nu lang of kort geleden is, of kinderen echt problemen vertonen of niet: het maakt niet uit. Alle kinderen blijken er baat bij te hebben en het fijn te vinden om deel te nemen aan de KIES-bijeenkomsten.

Het programma kan zowel individueel via kies voor mij als in groep via de kies-bijeenkomsten gevolgd worden.

De K.I.E.S.-bijeenkomsten

Het groepsprogramma bestaat uit 8 bijeenkomsten van 90 minuten. Tijdens deze bijeenkomsten leert het kind beter begrijpen wat het meemaakt, leert het beter omgaan met wat voor hem / haar moeilijk is en kan het kind diens eigen vragen stellen en eigen best mogelijke oplossingen leren vinden.

De KIES-groepen zijn ontwikkeld met als doel de schade van een scheiding voor kinderen te beperken.

Als KIES-coach begeleid ik de kinderen in het naar buiten leren brengen van hun emoties en wat ze er verder mee kunnen doen. Middels diverse werkvormen worden ook “bruggetjes” geslagen om de communicatie over de scheiding en alles wat daarmee samenhangt tussen ouder en kind te verbeteren. Door bewust te worden van hun emoties, worden kinderen meer bewust van de eigen situatie.

Met dit programma wordt er dus duidelijk gekozen voor de ondersteuning van het kind. Een KIES-coach bemoeit zich niet met de thuissituatie (tenzij kinderen duidelijk gevaar lopen). Het gaat er bij KIES om dat kinderen vanuit hun perspectief kunnen vertellen en kunnen leren omgaan met dat wat zij ervaren.

Door deelname van het kind leren ouders ook om op een constructieve manier met elkaar en hun kind om te gaan. Bij de start van de KIES-groepen wordt er een informatiebijeenkomst voor de ouders georganiseerd en op het einde van de bijeenkomsten is er een afsluitende bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de ouders relevante informatie over kinderen en scheiding.

Kies voor mij

Kinderen die geen mogelijkheid hebben om aan een KIES-groep deel te nemen of meer hulp nodig hebben na deelname kunnen bij KIES voor mij! hun vragen, zorgen, wensen en angsten kwijt. Het traject is op maat en wordt d.m.v. individuele sessies aangeboden. De doelstellingen zijn dezelfde als bij de K.IE.S.-bijeenkomsten.

Waarom kiezen voor K.I.E.S.?

KIES verschilt t.o.v. andere initiatieven daar het zich richt tot alle kinderen waarvan de ouders apart wonen (dus niet alleen de kinderen met problemen) en daarnaast werd KIES reeds meermaals wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Utrecht, onder leiding van Ed Spruijt en Inge van der Valk.

Deelname aan K.I.E.S

Wil je jullie kind(eren) laten deelnemen aan KIES, neem dan contact met mij op.

Wil je als leerkracht, zorgcoördinator, schooldirecteur, CLB of oudercomité KIES op jouw school aanbieden, dan kan je me contacteren om deze KIES-bijeenkomsten te begeleiden. Indien je dit wenst, kom ik naar jouw school om meer informatie te geven omtrent KIES en hoe je via mij KIES op jouw school kan aanbieden. Voor meer informatie kan je mij contacteren.

Praktisch

K.I.E.S. groepen worden georganiseerd van zodra er 6 kinderen uit een zelfde leeftijdscategorie zich aanmelden

  • groep 1: 7 à 12 jarigen
  • groep 2: 13 à 15 jarigen
  • groep 3: 16 à 18 jarigen.

Naast de bijeenkomsten voor de kinderen wordt er bij de start en na afloop een ouderbijeenkomst georganiseerd voor alle ouders waarvan het kind deelneemt aan KIES.

Voor de KIES-bijeenkomsten betaal je 200 euro per kind (incl. 21% BTW). In deze prijs zijn volgende zaken inbegrepen

  • 8 bijeenkomsten voor het kind
  • 2 bijeenkomsten voor de ouders
  • een informatiemap voor ouders
  • een werkmap voor het kind.

Niet in deze prijs inbegrepen zijn extra gesprekken met ouders of kind.

Voor de tarieven voor het individuele programma “Kies voor mij” klik hier.