Boeken i.v.m. ontwikkelingspsychologie & opvoeding

 

Hechting, of gehechtheid, is een belangrijk thema in opvoeding en hulpverlening. Problemen in hechting worden zowel overschat (dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de hulpverlening), als onderschat (bijvoorbeeld in geval van scheiding). Het gaat erom of kinderen een gevoel kunnen ontwikkelen dat er mensen beschikbaar zijn als ze een probleem hebben of in nood zijn. Een veilige gehechtheid is het fundament voor het ontwikkelen van duurzame en betekenisvolle relaties. In dit boek beschrijft Martine Delfos op een toegankelijke manier wat gehechtheid is en hoe het zich ontwikkelt. Daarbij wordt aandacht besteed aan situaties die invloed uitoefenen op de vorming van gehechtheid, zoals scheiding, adoptie, pleegzorg. Ook besteedt ze aandacht aan de maatschappelijke context waarbinnen de gehechtheid gevormd moet worden.

 

Kan je kinderen opvoeden en grenzen stellen zonder hen te straffen of belonen? Ja, dat kan. Belonen en straffen zijn vormen van manipulatie. Dat is het uitgangspunt van dit boek. Door een kind te belonen met een snoepje, hoop je dat het kind zich een volgende keer ‘goed’ gedraagt. Het resultaat is echter dat kinderen bepaald gedrag vertonen om snoepjes te verdienen, niet vanuit een innerlijke motivatie. Als we belonen vervangen door waarderen, belangstelling tonen en stimuleren, kan die innerlijke motivatie weer terugkomen. Kinderen die opgroeien zonder straffen en belonen leven in het nu, durven fouten te maken, blijven nieuwsgierig en open, hebben zelfvertrouwen en als iets mislukt, gaan ze rustig ontdekken hoe het anders kan.

 

De communicatie tussen ouder en kind begint op de dag dat het kind geboren wordt. Hoe ouders reageren tijdens een ruzie of meningsverschil, of op leuke momenten zal een blauwdruk zijn voor de rest van het leven van hun kinderen. Hoe kun je als ouder vermijden om steeds als scheidsrechter tussen je kinderen te moeten staan en hen helpen om zelf hun ruzies aan te pakken? Hoe moet je je kind steunen als hij of zij een probleem heeft, zodat die zich begrepen voelt? Hoe vaardiger je bent om met je kinderen te overleggen, hoe beter zij het ook kunnen toepassen. Kinderen leren immers veel van hun ouders, ook om op een constructieve manier te communiceren. Dit boek biedt een handvat aan ouders en iedereen die met opvoeden begaan is om binnen deze langdurende relatie effectief met elkaar te communiceren. Goed kunnen luisteren, overleggen en conflicten hanteren maakt immers dat je sociaal meer succes hebt.

 

Hoe komt het dat onze tieners doen wat ze doen en zijn zoals ze zijn? Hoe kunnen we de veranderingen in hun brein begrijpen? En wat betekent dat voor de manier waarop we met hen kunnen omgaan? Op basis van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van opvoeding, en gegroeid uit de vele duizenden sessies en lezingen die de auteur door de jaren heen heeft gehouden. Een uniek spiegelboek: tieners kunnen het boek omdraaien en het tweede deel van het boek (dat luistert naar de titel Praten met je ouders) meelezen.

Luisteren naar kinderen is een boek over opvoeden volgens de Gordonmethode. Deze methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. De methode wordt in vakkringen revolutionair genoemd, omdat deze erin slaagt de oude tegenstelling te doorbreken tussen het gezag van de ouders en de vrijheid en zelfstandigheid die het kind eist.

 

Alleenstaande ouders hebben het niet altijd gemakkelijk. Zij staan alleen in voor de opvang van hun kinderen, beantwoorden de vragen van hun kinderen alleen, verdienen alleen de kost en moeten tegelijk de kinderen de nodige aandacht en zorg geven. De auteurs van dit boek verzamelden vele tientallen herkenbare getuigenissen, en formuleren tal van tips voor vaders en moeders die hun kinderen alleen opvoeden. Hoe zoek en vind je het goede evenwicht tussen buitenshuis werken en het huishouden doen? Hoe ga je om met vooroordelen? En hoe hou je de (broodnodige) tijd vrij voor jezelf?

 

Dit boek over autisme biedt concrete antwoorden op de meest voorkomende vragen die ouders van kinderen met autisme zich stellen. Hoe herkennen we autisme? Weten we of de diagnose die is gesteld ook juist is? Wat zijn de oorzaken van autisme? Welke behandeling is de beste voor ons kind? Hoe kunnen we ons kind helpen in zijn vrije tijd? Hoe gaan we om met uitdagend en moeilijk gedrag? En hoe kunnen we het beste communiceren met ons kind? De talrijke voorbeelden en de praktisch bruikbare tips maken van dit boek een basisgids over autisme.

 

De rol van ouders is vandaag belangrijker dan ooit. Er komt zoveel op jongeren af, en is er nog zo weinig dat we als zeker kunnen beschouwen, dat ouders meer dan ooit de rots in de branding moeten en kunnen zijn. In dit boek geeft de bekende kinderpsychiater Peter Adriaenssens je de kennis door die je als ouder echt nodig hebt, zonder verloren te lopen in details. Hij pleit niet voor de absolute vrijheid, en ook niet voor de harde hand, maar voor ‘warme duidelijkheid’. Met deze mix van correcte informatie en leefbare en uitvoerbare adviezen, levert dit boek een goede basis voor effectief ouderschap. Het is geen kookboek met kant-en-klaarrecepten. Maar het staat wel vol aanwijzingen en tips in welke richting je oplossingen en uitwegen kunt creëren.

 

Dit boek laat zien dat het mogelijk is oude communicatiepatronen los te laten en echt contact te leggen met jongeren. Het boek is gebaseerd op de ideeën van Marshall Rosenberg. Het illustreert de theorie en praktijk aan de hand van het verhaal van Evelien, die alles zo zat is dat ze van huis wegloopt en school voor gezien houdt. Justine Mol schreef Geweldig Communiceren met jongeren voor volwassenen die willen werken aan de communicatie met jongeren in de leeftijd van dertien tot twintig jaar.

 

Deel 1: ‘het jonge’ kind beschrijft de ontwikkelingen van kinderen vanaf de geboorte tot aan hun achtste jaar. In het boek worden theorieën, inzichten en hedendaagse voorbeelden verwerkt.

Deel 2 ‘de schoolleeftijd’ gaat over kinderen van zes tot twaalf jaar. Er worden zo veel mogelijk dwarsverbanden gelegd met als resultaat een herkenbaar en evenwichtig ‘profiel’ van deze leeftijdscategorie.

Deel 3 ‘de puberjaren’ gaat over de ‘vroege en midden’ adolescentie, kinderen van twaalf tot achttien jaar. In het eerste blok worden thema’s besproken als seksualiteit, de verstandelijke ontwikkeling en de toenemende autonomie. Deze drie thema’s lopen als een rode draad verder door het boek. Het tweede blok gaat over de persoonlijkheid, de waarden en idealen, de behoefte aan avontuur, de veel voorkomende problemen en de eventuele stoornissen. In het derde blok ligt de nadruk op de omgeving en de invloed daarvan.

Dit boek geeft inzicht in de redenen waarom kinderen huilen en boos zijn en leert ons hoe we daar het best op kunnen reageren. Hierdoor worden baby’s geholpen om ‘s nachts door te slapen,leren kinderen spanning te ontladen, het leer- en concentratievermogen wordt verhoogd en het gevoel van eigenwaarde groeit.

 

Ouders en andere opvoeders die inzicht willen krijgen in wat er bij het jonge kind gevoelsmatig allemaal speelt, zullen dit boek geboeid lezen. Pas als je begrijpt wat er zoal kan meespelen, is het mogelijk om grenzen te stellen en ruimte te geven aan het uiten van emoties bij kinderen van 2 tot 8 jaar.

Heel veel kinderen bezwijken onder de druk van school of hobbies. Prestaties worden niet meer gemeten aan inzet, spitsvondigheid, creativiteit of plezier in het leren maar aan snelheid, punten en capaciteit om letterlijk te herhalen. Kinderen met stress, angsten, spierpijn, buikpijnklachten, slapeloosheid, een laag zelfbeeld … De druk wordt soms te groot. Dit boek bevat tips om kinderen zich goed in hun vel te laten voelen en plezier te beleven aan leren.

Ben je de driftbuien van je kind zat? Heb je er genoeg van om elke dag weer een machtsstrijd te voeren? Wil je niet meer tegen je kind schreeuwen? Weet je niet meer wat je moet doen om jezelf of je kind te kalmeren? Dit boek van Laura Markham kan je helpen. Met dit boek heb je praktische tips en tools in handen voor een een geheel andere, positieve opvoedingsstijl. De aanpak van Laura Markham is eenvoudig en effectief. Boos worden, straffen, verbieden en corrigeren werken vaak niet. Kinderen worden er alleen maar opstandiger van. Door echter op een ontspannen en evenwichtige manier met je eigen emoties en die van je kind om te gaan, kun je een sterke en hechte band met je kind ontwikkelen. Door als ouder meer grip op je eigen emoties te krijgen, kun je realistische grenzen stellen, meer empathie tonen en duidelijker communiceren. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd om mee te werken, en hoef je niet langer te dreigen, smeken, chanteren of te straffen.