Op deze pagina vind je boekentips i.v.m. de partnerrelatie.

In dit boek richt de auteur zich tot partners die samenleven. Hij tracht hen te helpen hun relatie te verbeteren. Daartoe biedt hij een aantal bruikbare opvattingen omtrent relaties en hij illustreert zijn visie met veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk van elke dag. De volgende thema’s komen aan bod: Hoe kan men omgaan met positieve en negatieve gevoelens in een relatie? Wat is het belang van seksualiteit in een samenlevingsrelatie? Welke zijn de fasen in een huwelijk? Is het mogelijk langdurige relaties toch nog te veranderen? Zo ja, op welke manier? Bestaan er spelregels en onderhandelingsmethodes voor het constructief aanpakken van conflicten en meningsverschillen? Wanneer is scheiden een goede oplossing? Hoe kan men als partners in deze tijd kinderen brengen tot volwassenheid? Welke zijn de voorwaarden om de intieme relatie boeiend en gelijkwaardig te houden?

Hoe werkt de liefde? Het is geen vraag waar alleen psychologen of relatietherapeuten een antwoord op kunnen bedenken. Eigenlijk weet elk stel hoe de liefde werkt. Ze ondervinden het zelf, dag in dag uit. In dit boek vertrekt de bekende professor Alfons Vansteenwegen van onze concrete verhalen uit de praktijk: van de verdeling van het huishouden tot de grens tussen gezonde en buitensporige jaloezie. Hij gaat op zoek naar de belangrijkste relatievalkuilen en reikt manieren aan om die te omzeilen, maar toont ook aan wat relaties sterk maakt en sterk houdt. Want zonder werk blijft liefde een (weliswaar mooi) woord.

Tijd maken voor elkaar: het is van levensbelang voor een goede relatie! Partners maken niet altijd even graag tijd vrij voor dezelfde dingen. En soms hebben we het gevoel dat de een in de toekomst leeft, terwijl een ander meer in het verleden… In dit boek beschrijft psycholoog-psychotherapeut Alfons Vansteenwegen op een praktische en heldere manier hoe partners tijd kunnen maken voor elkaar. Tijd om wonden te helen, tijd om samen te werken aan de toekomst. Het boek bevat vele voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van oefeningen wordt aangetoond hoe partners tot ‘onthaasting’ kunnen komen, en zo tot een betere (intieme) relatie.

Langdurige partnerrelaties staan tegenwoordig steeds meer onder druk. Na de verliefdheid van de eerste jaren volgt vaak de dagelijkse sleur, met alle gevolgen van dien. En toch slagen sommige koppels erin hun relatie fris te houden. Wat is hun geheim? Psycholoog en relatietherapeut Alfons Vansteenwegen zoekt in dit boek een antwoord. Wat is verliefdheid precies? Hoe kom je tot duurzame intimiteit? Waarom is een goed-genoeg-relatie de beste? En hoe ga je vreemd met je eigen partner?

 

Een realistische visie op vreemdgaan. Waarom gaan mensen vreemd? Waarom raakt dat de partner zo diep? Hoe ga je daarmee om? Kun je na een verhouding nog gelukkig zijn met elkaar en die episode helemaal afsluiten? Vol nuttige en uit het leven gegrepen adviezen voor het verwerken van een buitenechtelijke relatie

Na je vijftigste weet je in een langdurige relatie wel wat je aan elkaar hebt: je deelt al zo lang lief en leed, en voor verliefdheid is liefde in de plaats gekomen. Ook na je vijftigste blijft liefde een uitdaging. In dit boek beschrijft relatietherapeut Alfons Vansteenwegen heel eerlijk en to-the-point de belangrijkste uitdagingen voor een relatie na je vijftigste. Wat doe je als je na een leven lang werken plotseling weer dag in dag uit samen bent, en weer meer op elkaar bent aangewezen? Wat als daardoor de verschillen tussen jou en je partner duidelijker worden? Wat als de kinderen het huis uit zijn? Hoe kun je op dat moment samen werken aan een andere intimiteit, aan duurzame liefde? Hoe blijf je origineel en ‘verschillig’ voor elkaar? Hoe blijf je betrokken zonder bemoeienis? Hoe regel je afstand en nabijheid? Hoe blijf je echt met elkaar praten? Hoe vergeef je? Hoe verwerk je? Een onmisbaar boek voor de 50-plusser die het beste voorheeft met de tweede helft van zijn of haar leven!

Kun je seks leren? Kun je leren zin te krijgen? Moeten beide partners altijd evenveel zin hebben? Wie neemt het beste het initiatief bij het vrijen? Vrijen, doe je dat uit liefde of uit lust? Zijn de verschillen tussen man en vrouw op seksueel vlak te overbruggen? Heeft vrijen meer te maken met jezelf dan met je partner? En hoe houd je het vrijen spannend in een duurzame relatie? Liever vrijen is door de jaren heen een bestseller gebleven. Maureen Luyens schreef het boek vanuit haar jarenlange therapeutische ervaring. Het is een realistisch boek over de seksuele relatie tussen partners. Zij gaat ervan uit dat seks nooit af is, en dat de seksuele relatie voortdurend kan evolueren. Aan de hand van vele, herkenbare voorbeelden moedigt Maureen Luyens paren aan de eigen ervaring als uitgangspunt te nemen en niet een of ander idealistisch of rooskleurig beeld.

Veel mensen lopen rond met een vaag gevoel van ongenoegen over de situatie waarin ze leven. Dat wordt meestal sterker naarmate ze er meer aandacht aan schenken en er met anderen over praten. Kleine, steeds terugkerende conflicten in een gezin, op het werk of met de partner kunnen er oorzaak van zijn. Velen hebben het gevoel dat ze uit zo’n conflictsituatie steeds als verliezer te voorschijn komen omdat ze niet hebben geleerd een dergelijke situatie zo te hanteren dat ze niet het onderspit delven. In dit boek wordt op heldere wijze een methode behandeld die leert op effectieve wijze met conflicten om te gaan. Mensen leren met behulp van deze methode zich beter te handhaven in allerlei situaties doordat ze gaan inzien wat hun behoeften eigenlijk zijn en van wie het probleem eigenlijk is. Ook leert men zo zijn angsten onderkennen en overwinnen en voor de eigen mening uit te komen. Het boek gaat uit van de overtuiging dat ieder mens het recht heeft in zijn behoeften te voorzien zonder de wensen en verlangens van anderen uit het oog te verliezen. De omgang met anderen wordt beter en bevredigender voor alle partijen.

Vertrouwen is voor veel mensen het belangrijkste in een relatie. Helaas is niemand perfect, dus onze vrienden of geliefden stellen ons, bewust of onbewust, heus weleens teleur. Soms kunnen we daaroverheen stappen, maar vaak ook voelen we ons gekwetst. Wat doe je met een relatie die aangetast is door wantrouwen? Een dergelijke relatie wordt vaak beheerst door de angst dat geschaad vertrouwen niet meer hersteld kan worden. En dus blijven de partners samen in de hoop dat het probleem vanzelf overgaat, óf ze gaan uit elkaar. Met spijt in het hart in dat laatste geval omdat hun achterdocht een verder goede relatie zozeer heeft weten te ondermijnen. Maar is er nu werkelijk niets meer aan te doen als het vertrouwen eenmaal geschonden is? Nee, zegt Mira Kirshenbaum, het is wel degelijk mogelijk je relatie te herstellen. In dit boek laat ze zien hoe.

 

In dit boek laat Kirshenbaum zien wat de ware oorzaak van onze relatieproblemen is: tijdgebrek. In dit boek geeft Kirshenbaum de succesvolle geheimen prijs van stellen die het gelukt is, ondanks hun strakke tijdsschema’s, een gelukkige relatie op te bouwen. Ze laat zien hoe eenvoudig het is dit soort relatieproblemen op te lossen door: beter voor jezelf te zorgen (als je accu leeg is, kun je er ook niet voor je partner of je kinderen zijn), je te bevrijden van oude patronen, waardoor er tijd voor positieve energie vrijkomt, beter naar elkaar te luisteren, elkaar weer te verleiden, intimiteit te ervaren en van de liefde voor elkaar te genieten, je voor te nemen niets te zeggen of te doen wat je relatie kan schaden, … Het gaat er niet om hoe vaak je samen bent, maar hoe intiem je bent als je samen bent.

Veel vrouwen en mannen die in een affaire verzeild zijn geraakt, merken dat hun leven er steeds meer door beheerst wordt. Er zijn dagen, dat je het gevoel hebt dat je werkelijk leeft, maar ook vele dagen waarin je voor je gevoel op een dood spoor zit. Rusteloos probeer je uit te vinden wat je nu het beste kunt doen: stoppen met je affaire of weggaan bij je partner? De stress en problemen absorberen je vaak zo zeer dat je niet meer weet wat je moet. Volgens Mira Kirshenbaum is er bij de meeste mensen echt geen kwaad opzet in het spel wanneer ze aan een affaire beginnen. Het gebeurt gewoon. Nuchter helpt Mira Kirshenbaum in dit boek grip op de zaak te krijgen door de meest voorkomende verborgen motieven voor een verhouding te analyseren. Op die manier brengt ze de verschillende soorten affaires in kaart. Is het bijvoorbeeld een ‘we zien wel-affaire’, ‘een afleidingsaffaire’ of een ‘seksuele paniek-affaire’? Als je dat weet is het antwoord op de vraag ‘wat te doen?’ ineens niet zo moeilijk meer.

Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt gevonden, deze vraag is altijd actueel. Veel boeken proberen de breuk te lijmen. Het bijzondere van dit wijze en nuchtere boek is dat het duidelijk maakt waar je tussen kunt kiezen, en op welke gronden. Mira Kirshenbaum stelt alle cruciale vragen over je relatie: welke fouten kun je vergeven en welke niet? Zullen de dingen die je dwars zitten beter of slechter worden? Hoe goed is je seksleven en hoe belangrijk vind je dat? Wat krijg je als je weggaat, is dat beter of slechter? Vervolgens helpt ze je verder, door stap voor stap, en met veel voorbeelden uit de praktijk, antwoord op die vragen te geven. Het resultaat is altijd positief. Als je wilt blijven zul je al lezend ontdekken hoe waardevol je relatie is. Als je besluit te scheiden zal dit boek je laten inzien waarom je dat wilt. Ook dat is goed nieuws, want je weet nu waar je aan toe bent, en je geeft twee mensen hun vrijheid terug.”

Na de eerste verliefdheid ontstaat in vele relaties een ‘machtsstrijd’. Maar hoe vermijd je dat die strijd het einde van je relatie betekent? Waarom trekken tegenpolen elkaar aan, maar stoten ze na een tijdje ook weer af? Waarom kiezen veel mensen telkens opnieuw de ‘foute’ partner? En waarom is ruzie en strijd vaak een verborgen kreet om meer intimiteit? Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden legt Rika Ponnet de dieperliggende oorzaak van relatieproblemen bloot en toont ze hoe hechtingsstijlen vaak aan de basis liggen. Ze kiest daarbij resoluut voor een realistische visie op relaties, weg van het romantische ideaalbeeld dat ons al te vaak wordt opgedrongen.

Mensen die van elkaar houden, kunnen elkaar heel erg pijn doen. Zelden met slechte bedoelingen of uit gebrek aan liefde. Maar wel omdat ze verschillend zijn, elkaar niet begrijpen, zich teleurgesteld of niet gewaardeerd voelen. Het zijn intense en gecompliceerde gevoelens, die je veiligheid aantasten. Dit boek gaat over liefde en de angst die te verliezen. Het laat zien wat er mis kan gaan in het gedrag en de communicatie van partners, waardoor zij van elkaar verwijderd raken en in rigide patronen terecht komen. Het boek laat op een heldere manier zien hoe je die patronen kunt herkennen en doorbreken. Een praktisch boek met veel voorbeelden, opdrachten en adviezen. En vooral héél herkenbaar…

In eerste instantie ben je druk met jezelf en je eigen behoeften bezig, daarnaast wil je alle aandacht voor je geliefde hebben en ook terugkrijgen. Maar hoe werkt dat? Het blijkt een kunst om een vreemd wezen lief te hebben. Mannen en vrouwen hebben elkaar niet alleen nodig om zich voort te planten en veilig te voelen. We zoeken ook emotionele steun en bevrediging bij elkaar. Maar zodra emotionele behoeften groter worden, ontstaan nieuwe problemen en conflicten, want veranderende persoonlijke omstandigheden vragen om andere emotionele steun. Dan kunnen oude gedragspatronen en ergernissen in de weg staan. In dit boek laat Dr. John Gray zien hoe je die van je af kunt zetten en hoe je je zelfvertrouwen kunt vergroten.

Iedereen wil een liefdesrelatie die eeuwig duurt. `En ze leefden nog lang en gelukkig´ is voor velen het grootste ideaal. Maar ook een bereikbaar ideaal. Vaak genoeg eindigt een relatie in een scheiding of verliezen mensen hun partner door de dood. Opkrabbelen en je leven opnieuw inrichten na een dergelijke gebeurtenis is niet gemakkelijk en ooit weer gelukkig worden lijkt heel ver weg. Dit boek helpt je op weg.

Mannen en vrouwen zijn verschillend, dat wisten we al. Pas als je goed kijkt, zie je hoe anders mannen en vrouwen denken, voelen, communiceren en lief hebben. Het lijkt wel of ze van verschillende planeten komen! John Gray trekt deze metafoor door en stelt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Hij blaast de verschillen tussen beide seksen op om ze zichtbaar te maken, maar vooral overkomelijk. Zodra je maar begríjpt dat je soms niets van elkaar begrijpt, zijn veel relatieproblemen meteen opgelost.

Dit boek is voor al die alleenstaanden en alleengaanden, misschien recent gescheiden mensen die op zoek zijn naar liefde en die ontmoedigd zijn geraakt door de singles scene. De auteur neemt de lezer mee door de vijf stadia, op weg naar een blijvende relatie. Hij geeft talloze waardevolle tips over hoe je je ware soulmate kunt vinden, en hoe je een toegewijde relatie kunt creëren. Hij geeft wijze raad inzake moeilijke onderwerpen als: wanneer beginnen we met seksuele intimiteit en gaan we wel of niet samenwonen?