Op deze pagina vind je boeken i.v.m. ouderschap na scheiding.

Elk jaar krijgen 70.000 thuiswonende kinderen in Nederland te horen dat hun ouders gaan scheiden. Soms gaat het goed, vaak ook niet. Dat kan anders. Marsha Pinedo, oprichter van Villa Pinedo – dé online community voor kinderen met gescheiden ouders – neemt je in dit boek bij de hand. In dit boek laat Marsha de kinderen zelf aan het woord, in persoonlijke verhalen die iedere ouder zullen raken: wat zij meemaken, voelen en denken. Op een indringende manier openen deze kinderen je de ogen, aangevuld met tips en adviezen van deskundigen en oefeningen waar je meteen iets mee kunt. Zodat jouw kind later kan zeggen: ‘Mijn ouders? Die zijn echt goed gescheiden.’

DIALOOG raadt dit boek aan aan alle apart wonende ouders en hun omgeving!

Als twee ouders uit elkaar gaan, is dat voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, een heftige gebeurtenis die hun veilige en vertrouwde wereld op zijn kop zet. Het goede nieuws is dat je als ouder heel wat kunt doen om de veerkracht van je kind te helpen herstellen. Het liefst van al krijg je hiervoor een pasklaar antwoord dat leidt naar succes. Maar zo werkt het niet. Elk kind en elk gezin is anders. Maatwerk dus. Dit boek vertrekt vanuit de ervaring van kinderen en geeft ouders een beter inzicht in wat een scheidingsproces met kinderen doet. Het boek zoekt naar een antwoord op wat kinderen bij scheiding écht nodig hebben. Verbinding is hierbij het sleutelwoord. De auteurs laten zich inspireren door hun jarenlange ervaring in het werk met kinderen en ouders en door de inzichten uit recent onderzoek. Hoe vertel je je kinderen dat je gaat scheiden? Hoe kom je tot een goede verblijfsregeling, die aangepast is aan de leeftijd van je kind? Hoe ga je om met de boosheid en het verdriet van je kind?

Dit boek laat je zien hoe je een vechtscheiding kan voorkomen, zodat kinderen kinderen kunnen blijven en vrijuit kunnen spelen, zonder de last van de scheiding van hun ouders met zich mee te hoeven dragen.

Gescheiden vaders zijn gescheiden van hun kinderen zonder dat ze dat willen. Kinderen raken gescheiden van hun vader zonder dat ze daar voor kiezen. De oude gevoelens tussen vader en kind zijn er nog, maar hoe behoud je die? Je wilt vader zijn, geen pretvader. Vaders hebben hun eigen betekenis voor kinderen. Die gaat niet verloren, maar hoe houd je contact, hoe blijf je in elkaars leven verbonden? In dit boek probeert Martine Delfos de betekenis van vaders voor hun kinderen te laten zien en hoe ze dit in een omgangsregeling vorm kunnen geven. Het is geen boek met tips wat vaders moeten doen in het weekend, maar het gaat over vaderschap in het algemeen en over gescheiden vaderschap in het bijzonder. Een boek waarin vaders hopelijk steun vinden hoe ze met hun kinderen verbonden kunnen blijven.

Globaal eindigt een op de drie huwelijken in een scheiding. In veel gevallen zijn er kinderen betrokken bij deze scheidingen. Dit boek gaat over hen, over de betekenis van scheiding in het leven van een kind. Wat verliest het kind, wat ervaart het kind, hoe verwerkt het een scheiding en wat betekent een scheiding voor zijn ontwikkeling op korte en op langere termijn? Echtscheiding is inmiddels een verworven recht van volwassenen. Als volwassenen hechten wij veel waarde aan de vrijheid om ons leven en onze relatie zo in te richten dat we maximaal geluk en bevrediging bereiken. We willen er daarbij graag van uitgaan dat datgene wat goed is voor ons, indirect ook goed is voor onze kinderen. Maar is dat wel altijd zo? Er valt over dit onderwerp heel wat meer te zeggen dan de open deuren en de oneliners die de ronde doen. En het is allicht beter als je bij je beslissingen de feiten kent. Dit boek biedt de nodige praktische adviezen en richtlijnen, daarnaast komen allerlei aspecten van scheiden aan de orde. De lezer krijgt geen recepten aangereikt, wel achtergronden en overwegingen waarbij het verhaal van de kinderen centraal staat.

 

Kind en echtscheiding is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen én hun ouders.

Ouder van je kind blijf je altijd, ook na de scheiding. En al is de vader of de moeder van je kind of kinderen je partner niet meer, toch zul je samen nog heel wat beslissingen moeten nemen die hun toekomst beïnvloeden. Welke regeling tref je bijvoorbeeld als het gaat om bezoekregelingen of bedtijd, studiekeuzes en vakantiemogelijkheden? De meeste boeken over scheiding focussen op de kinderen. In dit boek worden realistische tips en adviezen aangereikt, die de ouders zélf verder helpen. Hoe leren we om te gaan met de reactie van anderen? Hoe onderhouden we een aanvaardbaar goede relatie met onze ex-partner en zijn of haar omgeving?

 

Als jongere heb je het niet altijd gemakkelijk wanneer je ouders scheiden of gescheiden zijn. Van de ene dag op de andere pendel je tussen je ouders en in vele gevallen krijg je er ook nog eens een stieffamilie bij. Maar ook voor je ouders verandert er van alles in hun relatie tot jou. Dit is een boek voor ouders en jongeren maar ook voor hun vrienden, grootouders, leerkrachten, …. Het bevat levensechte getuigenissen van jonge mensen én tips van hun begeleiders. Het vertrekt van de belevingswereld van de jongeren en zoekt antwoorden op de vraag welke gevolgen een scheiding heeft. Hoe kun je als jongere de toekomst positief tegemoet zien? Hoe groei je op in een nieuw samengesteld gezin? En hoe ga je om met afspraken en regelingen?

 

Alleenstaande ouders hebben het niet altijd gemakkelijk. Zij staan alleen in voor de opvang van hun kinderen, beantwoorden de vragen van hun kinderen alleen, verdienen alleen de kost en moeten tegelijk de kinderen de nodige aandacht en zorg geven. De auteurs van dit boek verzamelden vele tientallen herkenbare getuigenissen, en formuleren tal van tips voor vaders en moeders die hun kinderen alleen opvoeden. Hoe zoek en vind je het goede evenwicht tussen buitenshuis werken en het huishouden doen? Hoe ga je om met vooroordelen? En hoe hou je de (broodnodige) tijd vrij voor jezelf?

 

Scheiden, apart gaan wonen en toch de kinderen samen opvoeden, dat is wat co-ouderschap inhoudt. In dit boek komen co-ouders zelf aan het woord: moeders en vaders die al twintig jaar co-ouder zijn of nog maar net. Vaders die alleen wonen, moeders met een nieuw gezin. Ouders die overtuigd zijn van de regeling, ouders die twijfelen. Kortom, verschillende meningen, ervaringen en gevoelens leest u in een twintigtal openhartige gesprekken. Ook de kinderen zelf vertellen over hun situatie en geven er kritische commentaar op.

 

De meeste kinderen van gescheiden ouders voelen zich verdrietig, verward, boos, schuldig en in tweestrijd met zichzelf. Als ze deze gevoelens niet kunnen uiten en op een gezonde manier kunnen verwerken, dan is de kans groot dat het beeld dat het kind van zichzelf en van anderen heeft wordt aangetast. Hoe een kind de scheiding ervaart zal aanzienlijke invloed hebben op zijn vermogen om later zelf liefdesrelaties aan te gaan, deze in stand te houden en een goede ouder te worden. Hoewel echtscheiding een probleem van het hele gezin is, gaat dit boek op de eerste plaats over de kinderen; over de impact die de scheiding op hen heeft vanaf de geboorte tot de eerste jaren van volwassenheid en hoe je daar als ouder het beste mee omgaat. De bedoeling van dit boek is niet om ouders in de rol van therapeut te dwingen. Het is een hulpboek waaruit je specifieke hoofdstukken of korte fragmenten kunt halen die over problemen gaan waar je als gescheiden ouder mee kampt.

Heel veel kinderen krijgen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Hoe zit het met de generatie scheidingskinderen die inmiddels volwassen is? Het is voor veel volwassenen een teer onderwerp, waar niet gemakkelijk over wordt gepraat. Het is immers al zo lang geleden… Tegelijkertijd bestaat in deze groep behoefte aan verhalen van lotgenoten, aan her- en erkenning van alle verwarrende gevoelens. 14 volwassenen vertellen in dit boek hun persoonlijke verhaal. Het zijn openhartige verhalen. Uit al deze verhalen blijkt dat ieder kind de scheiding van zijn ouders op zijn eigen manier heeft beleefd en verwerkt. De één heeft daar meer moeite mee dan de ander. Maar er is geen scheidingskind te vinden dat zegt: ‘De scheiding van mijn ouders? Die had ik niet willen missen.’

Eén hart, twee huizen

Auteur: Annelies Geraerts

Dit boek biedt heel wat informatie die u kan helpen om tot een weloverwogen en evenwichtige ouderschapsovereenkomst te komen naar aanleiding van een scheiding. Naast juridische informatie wordt er aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van een scheiding en veelbesproken onderwerpen als hechting, loyaliteit, parentificatie en oudervervreemding komen aan bod.

Dit boek kan u via deze link lezen.