Als ouders uit elkaar gaan dienen ze afspraken te maken omtrent hun ouderschap. Onderstaande boeken kunnen ouders hierin helpen. Ook een bemiddelaar in familiezaken kan ouders hierbij helpen. Voor meer informatie omtrent bemiddeling klik hier.

Wie ingrijpende beslissingen moet nemen over kinderen, kan niet volstaan met een verwijzing naar “het belang van het kind”. Dat belang is veelvormig, het heeft veel gezichten en het moet in al zijn aspecten bekeken en gewogen worden. Dat geldt zeker bij het maken van een ouderschapsplan. Als ouders willen gaan scheiden, kunnen ze in dat plan aangeven hoe ze de zorg voor hun kinderen denken te regelen na hun scheiding. Als ouders het goed regelen, kan dat veel schade voor de kinderen voorkomen. Dit boek is voor het maken van zo’n plan een praktische handreiking. Op basis van recente wetenschappelijk onderzoek en een ruime praktijkervaring geeft de auteur bouwstenen voor een solide plan. Ouders zullen er hun voordeel mee kunnen doen. Een boek dat weliswaar geschreven werd vanuit het oogpunt van de Nederlandse wetgeving doch met veel informatie omtrent de invulling van de ouderschapsreorganisatie n.a.v. een scheiding.

Dit boek biedt scheidende ouders praktische handvatten om een verantwoord ouderschapsplan te maken. De aanpak die Vermeulen presenteert, houdt nadrukkelijk rekening met hoe kinderen in verschillende stadia van het opgroeien omgaan met de scheiding van hun ouders. Dit boek is een praktische handleiding bij het maken van zo’n ouderschapsplan. Stap voor stap worden onderwerpen besproken die bruikbaar en van belang zijn bij het maken van een ouderschapsplan. Daarnaast geeft het boek nuttige tips en adviezen over opvoeden na een scheiding. De leeftijd en ontwikkelingsfase van een kind is belangrijk bij het maken van een ouderschapsplan, daarom wordt duidelijk stilgestaan bij een aantal belangrijke ontwikkelingspsychologische aspecten. Dit praktische boek gaat over verdeling van de zorg en de opvoeding, over het gezag en de verblijfplaats van het kind, school en medische zaken. De auteur schroomt niet om vanuit de ontwikkeling van het kind de aandacht te vragen voor diens leeftijdsafhankelijke behoeften. Dit is een boek dat ouders in een zo vroeg mogelijk stadium van de scheiding moeten doornemen.

Eén hart, twee huizen

Auteur: Annelies Geraerts

Dit boek biedt heel wat informatie die u kan helpen om tot een weloverwogen en evenwichtige ouderschapsovereenkomst te komen naar aanleiding van een scheiding. Naast juridische informatie wordt er aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van een scheiding en veelbesproken onderwerpen als hechting, loyaliteit, parentificatie en oudervervreemding komen aan bod.

Dit boek kan u via deze link lezen.