Mijn naam is Sonja Delbeecke. In 2005 heb ik Dialoog opgericht met als doel anderen te ondersteunen tijdens moeilijke momenten in hun leven.

De naam “Dialoog” werd gekozen om verschillende redenen. Het contact tussen jou en mij ontstaat via een gesprek, een dialoog. De praktijk is ook de plaats waar de dialoog tussen jou en je partner / je kind / … kan ontstaan. Daarnaast is de praktijk ook de plek waar ik je uitnodig om de dialoog met jezelf aan te gaan, om een antwoord te zoeken op vragen zoals “Wat wil ik? Wat heb ik nodig?”. De praktijk is met andere woorden de plek waar er door middel van dialoog gewerkt wordt aan jouw welzijn.

Welzijn komt immers niet van zelf. In ons leven worden we soms met hevige stormen geconfronteerd en worden we uitgedaagd om die grote golven van het leven te trotseren (een overlijden, een scheiding, het verliezen van werk, je niet goed voelen in je vel, ongewild kinderloos zijn, …). Mensen gaan verschillend om met deze golven waardoor er problemen kunnen ontstaan …

golven

Zelf ken ik deze golven niet alleen vanuit mijn ervaringen als therapeute en bemiddelaar, maar ook vanuit mijn persoonlijke levenservaring. Al vroeg in mijn leven wist ik dat het leven niet alleen rozengeur en maneschijn was. In het jaar dat ik 11 werd, overleed mijn vader. Het zorgde ervoor dat mijn leven op zijn kop werd gezet. Van de ene op de andere dag was hij er niet meer. Van de ene op de andere dag voelde ik mij anders dan mijn leeftijdsgenoten die wel een moeder én een vader hadden. Hoewel het dagdagelijkse leven gewoon verder ging, was het voor mij zo anders geworden…

In de jaren die hierop volgden, leerde ik – met vallen en opstaan – om te gaan met mijn pijn en mijn verdriet, maar ook met mijn behoeften en grenzen.

Ook in mijn volwassen leven kon ik ervaren dat het geluk ook zijn donkere zijde had, o.a. toen mijn partner en ik geconfronteerd werden met het verlies van onze kindjes, die we vroeg in hun leven dienden los te laten …

Mijn geschiedenis heeft ervoor gezorgd dat ik weet hoe moeilijk het is als je als gezin met verlies geconfronteerd wordt en hoe belangrijk het is dat zowel kinderen als volwassenen hierbij ondersteund worden. Mijn keuze om systeemtherapeute & bemiddelaar in familiezaken te worden en zo koppels en gezinnen te ondersteunen die met stormen geconfronteerd worden, is dan ook vanuit die ervaring beïnvloed.

Als therapeute / bemiddelaar ga ik bijgevolg niet alleen aan de slag vanuit de theorie, vanuit hetgeen ik geleerd heb d.m.v. opleidingen, maar ook vanuit het ontwikkelde vertrouwen dat ondanks dat de stormen van het leven heftig kunnen zijn, je niet hoeft de kapsijzen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen kan leren surfen op de golven van het leven en bijgevolg ga ik graag met jou op weg om jouw stormen te trotseren. Het zijn immers niet de moeilijkheden die jouw toekomst bepalen maar wel hoe jij ermee omgaat…

surfer

Erkend psychotherapeute / bemiddelaar / K.I.E.S.-coach

Ik ben erkend als psychotherapeute door de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeeminterventies, kortweg BVRGS. Ook verschillende ziekenfondsen erkenden mij als psychotherapeute waardoor terugbetaling mogelijk is bij therapie voor kinderen en jongeren.

 

Ik werd door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar. Dit betekent dat ik zowel kan ingeschakeld worden voor buitengerechtelijke als gerechtelijke bemiddelingen.

logo federale bemiddelingscommissie

In 2007 was ik de eerste Belg die in Nederland de opleiding tot KIES-coach volgde. Het KIES-programma is bedoeld voor kinderen in echtscheidingssituaties. De universiteit van Utrecht onderzoekt al jaren de effecten van dit programma.

tmpF02