Ik, Sonja Delbeecke, doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de GDPR-wetgeving. Deze privacyverklaring geldt niet alleen als je mijn website https://dialoog-ieper.be/ bezoekt, maar ook als je cliënt bent of wordt, als je je registreert voor deelname aan een van de groepsactiviteiten.

Dialoog behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan je steeds op de website van Dialoog terugvinden.

Hieronder geef ik meer informatie omtrent de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens van websitebezoekers, cliënten en deelnemers van groepsactiviteiten.

Verwerkingsdoeleinden,

Dialoog verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van cliëntenbeheer (o.a. cliëntenadministratie, facturatie, …).

Dossier

Kom je bij mij langs voor coaching, psychotherapie of bemiddeling in familiezaken dan wordt er een persoonlijk dossier aangemaakt waarin jouw persoonlijke gegevens terechtkomen.

Boekhouding

Jouw emailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik om te factureren en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Derden

Het kan zijn dat ik – in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld gerechtelijk onderzoek) – je gegevens met anderen moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden.

Veiligheidsbeleid van Dialoog

Om jouw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Dialoog alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Bewaring van gegevens

Dialoog zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Dialoog met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Dialoog om correct vragen van cliënten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Dialoog verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de diensten van Dialoog te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Dialoog deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Cookies

De website https://dialoog-ieper.be/ maakt gebruik van volgende cookies:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. De door deze cookies verzamelde informatie wordt anoniem verwerkt.

Sociale media cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Jouw rechten

Je hebt steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Dialoog van jou verwerkt.

Je hebt tevens recht om jouw persoonsgegevens te wissen, beperking van de werking van jouw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

Je kan op ieder moment jouw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens heb je het recht om je te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van jouw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van jouw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Dialoog dienstverlening) en tegen het opstellen van jouw profiel.

Hiertoe kan je contact opnemen met mij via de contactgegevens zoals opgenomen in deze Privacyverklaring.

Je hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

Contactgegevens

Dialoog

Sonja Delbeecke

Diksmuidseweg 148 – 8900 Ieper

ON: 0872.192.425

Sonja@dialoog-ieper.be

0496 50 56 65