Tarieven voor psychotherapie

Voor individuele therapie wordt er 1 uur voorzien en betaal je 70 euro.

Kom je met 2 of meer personen naar een gesprek, dan wordt er anderhalf uur voorzien. Jullie betalen hiervoor 105 euro.

Als je niet op een afspraak aanwezig kan zijn, wordt er verwacht dat je dit minstens 48u op voorhand meldt.

Wordt de afspraak minder dan 48u op voorhand geannuleerd, dan wordt de sessie voor 50% aangerekend.

Als je niets van je laat horen, wordt de sessie volledig aangerekend.

Uiteraard mag je ook van mij verwachten dat ik jou tijdig verwittig als een afspraak niet kan doorgaan. Doe ik dit niet, dan ontvang je van mij een gratis sessie. Dit is niet van toepassing als er sprake is van overmacht zoals ziekte of ongeval.

Terugbetaling van psychotherapie

Ik ben door verschillende ziekenfondsen erkend als psychotherapeute. Dit betekent dat de hierna genoemde ziekenfondsen psychotherapie deels terugbetalen.

Voor volwassenen is er mogelijkheid tot terugbetaling als je lid bent van één van de volgende mutualiteiten:

  • Liberale Mutualiteit
  • Christelijke Mutualiteit
  • Bond Moyson

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw ziekenfonds.

Klik hier voor meer info i.v.m. de terugbetalingsregeling vanuit het RIZIV.