Tarieven voor coaching / therapie

Voor coaching & individuele therapie wordt er 1 uur voorzien en betaalt u 55 euro (inclusief 21% BTW).

Kom je met 2 of meer personen naar een gesprek, dan wordt er anderhalf uur voorzien. Jullie betalen hiervoor 80 euro (inclusief 21% BTW).

Als je niet op een afspraak aanwezig kan zijn, wordt er verwacht dat je dit minstens 48u op voorhand meldt.

Wordt de afspraak minder dan 48u op voorhand geannuleerd, dan wordt de sessie voor 50% aangerekend.

Als je niets van je laat horen, wordt de sessie volledig aangerekend.

Uiteraard mag je ook van mij verwachten dat ik jou tijdig verwittig als een afspraak niet kan doorgaan. Doe ik dit niet, dan ontvang je van mij een gratis sessie. Dit is niet van toepassing als er sprake is van overmacht zoals ziekte of ongeval.

Terugbetaling van psychotherapie

Ik ben door verschillende ziekenfondsen erkend als psychotherapeute. Dit betekent dat de hierna genoemde ziekenfondsen psychotherapie deels terugbetalen.

Voor volwassenen is er mogelijkheid tot terugbetaling als je lid bent van één van de volgende mutualiteiten:

  • Liberale Mutualiteit: 10 euro per sessie met een maximum van 60 euro per kalenderjaar;
  • Christelijke Mutualiteit: 10 euro per sessie met een maximum van 12 sessies.. Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting tot 15 euro per sessie.
  • Bond Moyson: 10 euro per sessie tot maximaal 50 euro per kalenderjaar.

Voor kinderen en jongeren is er een tussenkomst door volgende ziekenfondsen:

  • Securex biedt een tussenkomst van maximum 30 euro per kind per jaar.
  • OZ betaalt 10 euro per sessie terug met een maximum van 10 sessies per kind per jaar.
  • Partena betaalt 20 euro per sessie met een maximum van 6 sessies per jaar.
  • CM betaalt 50% van de consultatie terug, met een maximum van 30 euro per sessie. Er zijn maximum 12 tegemoetkomingen per kind per jaar voorzien.
  • Liberale mutualiteit betaalt 20 euro per sessie terug met een maximum van 6 sessies per kalenderjaar.
  • Bond Moyson: 50 % van de kosten terug tot een maximaal plafondbedrag van 250 euro

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw ziekenfonds.